Sunday, February 20, 2011

~Enjoy Your Learning....!!!!~

      WELCOME TO  SCIENCE CLASS  !!!!!!!
WITH TEACHER SITI  TEACHER HAJAR


Objektif pengajaran pengelasan haiwan:

1) Mengenal pasti tiga jenis pengelasan haiwan.

2) Menyatakan contoh-contoh haiwan mengikut pengelasan makanan.

3) Menyatakan ciri-ciri haiwan mengikut pengelasan makanan.

4) Membezakan tiga jenis pengelasan haiwan. hai semua, sekarang kita sedang belajar tajuk            " PENGELASAN HAIWAN"......kamu semua tahu apakah itu haiwan karnivor, herbivor, omnivor????
Sebelum kita belajar
" Apakah maksud pengelasan haiwan", cikgu nak kamu lihat gambar di bawah dan tentukan apakah makanan binatang ini.....SELAMAT MENCUBA....BUAYA


KAMBING


KUCING


No comments:

Post a Comment